Locaties Voorwaarden en Tarieven

verfLocaties:

Voor de Therapie met Paard werken we in de Sethhoeve te Haskerhorne.
Creatieve therapie Beeldend kan aan huis of in praktijk Heerenveen, Burg. Falkenaweg 58.

Vergoeding:

-Via aanvullende verzekering of via samenwerkingspartners in de geestelijke gezondheidszorg.

Aanvullende verzekering:
De vergoeding voor creatieve therapie en therapie met paard kan voor groot deel vergoed worden uit de aanvullende verzekering van een aantal zorgverzekeraars, zoals bijv. De Friesland. Zie lijst (pdf downloaden).

Samenwerkingspartners:
Middels een verwijzing voor creatieve therapie door een samenwerkingspartner wordt de behandeling volledig vergoed uit de AWBZ. Deze samenwerking kan ook door uzelf ingebracht worden.

Tarieven:

Creatieve Therapie Beeldend:    70,- per uur in de praktijk en 75,- per uur bij u thuis.

Therapie met Paard:                    70,- per uur in de praktijk bij het paard.

Prijzen zijn incluis materialen. En 21% btw.

Verwijsbrief van huisarts is niet nodig

Behandelvoorwaarden:

Alle informatie die tijdens de sessies aan de orde komt, is vertrouwelijk en wordt niet zonder toestemming van de cliënt gebruikt.

Al het gemaakt beeldende werk is eigendom van de cliënt en mag na afloop van de behandeling mee worden genomen.

De cliënt draagt verantwoording over zijn/haar eigen gedrag en eventuele gevolgen daarvan. De praktijk of therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelen of nalaten van de cliënt.

Cliënt dient  uiterlijk 24 uur van te voren de afspraak af te zeggen.

Bij annulering binnen 24 uur moet ik helaas het bedrag van de sessie gewoon in rekening brengen.

De betalingsvoorwaarden zijn contant bij iedere sessie of 8 dagen na factuurdatum.

De beroepscode voor Creatief Therapeuten is van toepassing. Deze is op te vragen bij de NVBT (Ned Vereniging voor Beeldende Therapie).

De informatiebrochure over klachtenprocedure van de NVBT is op aanvraag in te zien op de praktijk.

Praktijk voor creatieve therapie Hellen Engbersen is aangesloten bij de KNHS, FVB en NVBT