Verbeteren Zelfbeeld

maskersZelfbeeld verbeteren:

Met creatieve materialen zelfvertrouwen, zelfwaardering en ik-sterkte vergroten.

Beeldend onderzoeken hoe het komt dat uw zelfbeeld negatief /laag is, expirimenteren hoe materialen bekrachtigend kunnen werken, en blokkades onderzoeken en bewerken.

Thema’s: succeservaringen opdoen, ruimte maken, emoties leren uiten, veilige plek creëren, autonomie ontwikkelen, eigen koers varen, grenzen stellen, positief tegenbeeld uitwerken. Wie ben ik. Wat wil ik. Wat vind ik. Wat kan ik.

Na de behandeling heeft u zicht gekregen op het ontstaan van uw negatieve zelfbeeld en de factoren die dit in stand houden en u hebt uw vaardigheden vergroot om uw zelfbeeld positief te veranderen.