Category Archives: Uncategorized

Therapie met Paard

IMG-20160412-WA0001-1Therapie met paard:

Dit is een intensieve ervaringsgerichte therapie met het paard als persoonlijke leermeester.

Het gaat over ontwikkelen van autonomie, communicatievaardigheden, geconfronteerd worden met overlevingspatronen en ervaren en vergroten van eigen kracht.

Combinatietherapie Creatief en Paard:

Het is mogelijk en soms heel helpend een combinatie te maken van 2 therapievormen.

Zo kan er prachtige kruisbestuiving plaatsvinden:

Bijvoorbeeld in Nachtmerrietraining of Rouw/verliesverwerking geeft u aandacht aan een pijnlijk, vaak weggestopt, stuk van uw verleden. Dit kan u in het dagelijks leven flink uit uw kracht halen. In Therapie/coaching met paard ervaart u hoe u in het contact met de ander teruggrijpt naar deze oude overlevingspatronen. U leert ze herkennen en accepteren. En het paard gaat u helpen stappen tot verandering te zetten, zodat u steviger op de benen komt te staan, steviger in het zadel komt te zitten en de teugels in handen neemt. Door te oefenen op en naast het paard gaat u steeds meer in uw eigen kracht komen.

Verbeteren Zelfbeeld

maskersZelfbeeld verbeteren:

Met creatieve materialen zelfvertrouwen, zelfwaardering en ik-sterkte vergroten.

Beeldend onderzoeken hoe het komt dat uw zelfbeeld negatief /laag is, expirimenteren hoe materialen bekrachtigend kunnen werken, en blokkades onderzoeken en bewerken.

Thema’s: succeservaringen opdoen, ruimte maken, emoties leren uiten, veilige plek creëren, autonomie ontwikkelen, eigen koers varen, grenzen stellen, positief tegenbeeld uitwerken. Wie ben ik. Wat wil ik. Wat vind ik. Wat kan ik.

Na de behandeling heeft u zicht gekregen op het ontstaan van uw negatieve zelfbeeld en de factoren die dit in stand houden en u hebt uw vaardigheden vergroot om uw zelfbeeld positief te veranderen.

Trauma, rouw en verlies Verwerking

madonnaRouw en verliesverwerking:

Met creatieve materialen aandacht gaan geven aan uw onverwerkte, uitgestelde trauma of gestagneerde rouw. Rouw in breedste zin van het woord: verlies/afscheid op allerlei gebieden van het leven.

Op een beeldende manier unfinished business afmaken en het een plaats gaan geven.

Uw gemis, boosheid en verdriet de aandacht geven die het vraagt om het goed te kunnen afsluiten.

Na de behandeling ervaart u meer ruimte, luchtigheid en kunt u makkelijker en positiever in het leven staan.

Nachtmerrie Training

lijkNachtmerrietraining:

Volgens een nieuwe methode uit Duitsland met goeie resultaten kan ik u in max 10x van uw nachtmerries afhelpen.

Dit geldt voor repeterende nachtmerries (een steeds weer herhalend verhaal) of voor nachtmerries met een repeterend thema (het thema van de nachtmerrie is hetzelfde maar het verhaal is steeds wat anders) of voor losse nachtmerries waar u van af wilt.

Op een beeldende manier gaat u uw nachtmerries in de ogen kijken.

Na de behandeling zult u niet of nauwelijks meer last ervaren van deze nachtmerries.

Ik sta elke keer weer te kijken van het resultaat!